Om kåren

Glimåkra Scoutkår – en aktiv förening öppen för alla.

Glimåkra Scoutkår har  70 års aktiv verksamhet bakom sig. Scoutkårens  pojkscouter registrerades i Sveriges Scoutförbundet i januari 1943. Vår flickscoutkår i Sveriges Flickors Scoutförbund 1944.

Det var församlingens dåvarande kyrkoherde Folke Westrup (Wp)som startade scoutverksamheten i Glimåkra och som var den trogen under hela sitt liv.
Flick- och pojkscouternas verksamhet drivs från början av 1960-talet i en gemensam kår. (Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors Scoutförbund slogs samman år 1961). Verksamhet har alltsedan starten bedrivits i alla åldersgrupper f r o m 4 år. Enkla och robusta lokaler har vi haft tillgång till. Ryggåsstugan vid Folkhögskolan som scouterna fick och flyttade från Gummarp är en riktig klenod. Församlingen byggde ut källaren under Församlingshemmet när prästgården såldes till Folkhögskolan. Dessutom har vi en trevlig hajkstuga i Svenarp.

Vi har bra utrustning med tält och kanoter. Friluftsliv med hajker och läger har genomsyrat verksamheten ända sedan starten. Sedan 1969 har det varit fjälläger uppe i Hemavan vart annat år med något undantag fram till 1997.  Bussresa dit och en åttadagars vandring på icke rösade leder som gett många ungdomar en upplevelse för livet.

Raslången och till Olofström. Helgeån och Almaån har också varit utmaningar för scouterna.

Scoutkårens historia visar att det varit många läger under årens lopp. Ofta läger som scoutkåren själv har arrangerat, men också distrikts- landsdels och riksläger har vi medverkat på.

År 2006 genomförde vi ett lyckat rekordförsök, Vi bakade världens längsta pinnbröd, 125 m. Detta placerade scoutkåren i Guiness Rekordbok.

Vi är idag drygt 70 medlemmar och verksamheten bedrivs i församlingshemmet mitt i byn.